Thể lệ và biểu mẫu tham dự Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên - Nhi đồng tỉnh Sóc Trăng lần thứ VII năm 2018

CƠ QUAN TỔ CHỨC

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật - Sở Giáo dục và Đào tạo - Sở Khoa học  và Công nghệ - Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng.

ĐỀ TÀI VÀ LĨNH VỰC DỰ THI

Các mô hình, sản phẩm dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo, có khả năng áp dụng rộng rãi thuộc các lĩnh vực sau đây:

(1) Đồ dùng dành cho học tập.

(2) Phần mềm tin học.

(3) Sản phẩm thân thiện với môi trường.

(4) Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em.

(5) Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

 ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI

 Tất cả các thanh thiếu niên, nhi đồng trong toàn tỉnh từ 6 đến 19 tuổi (ngày sinh từ 31/7/1999 đến 31/7/2012) có giải pháp dự thi được Ban Tổ chức Cuộc thi cấp huyện tuyển chọn. Khuyến khích các em nhỏ tuổi, các em dân tộc ít người tham gia Cuộc thi.

Trường hợp các giải pháp được cải tiến từ giải pháp đã có hoặc sáng tạo mới phát sinh sau thời gian tổ chức Cuộc thi cấp huyện, Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh sẽ xem xét, quyết định việc tiếp nhận đăng ký dự thi.

GIẢI THƯỞNG CẤP TỈNH

- 01 giải Đặc biệt:                       5.000.000đ  và Bằng khen của UBND tỉnh.

- 05 giải Nhất, mỗi giải:               3.000.000đ  và Giấy khen của Ban Tổ chức.

- 10 giải Nhì, mỗi giải:                 2.000.000đ  và Giấy khen của Ban Tổ chức.

- 15 giải Ba, mỗi giải:                   1.000.000đ và Giấy khen của Ban Tổ chức.

- 20 giải Khuyến khích, mỗi giải:     400.000đ và Giấy khen của Ban Tổ chức.

 Các mô hình, sản phẩm dự thi xuất sắc sẽ được chọn tham dự Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên - Nhi đồng toàn quốc năm 2018.

 THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

- Thời gian nhận hồ sơ Cuộc thi cấp tỉnh: đến hết ngày 10/4/2018

- Nơi nhận hồ sơ:

     + Cuộc thi cấp huyện: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị, thành phố

     + Cuộc thi cấp tỉnh: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng

Mọi chi tiết xin liên hệ:

     + Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị, thành phố

     + Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, điện thoại 3624849 (gặp cô Nga)

        Số 2D, Phú lợi, phường 2, thành phố Sóc Trăng (lấu 1)

     + Sở Giáo dục và Đào tào, điện thoại 0986173530 (gặp cô Chi)  

 

Tải về: 

 

BẢN THUYẾT MINH GIẢI PHÁP THAM DỰ CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG Lần thứ VI năm 2018

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TỈNH SÓC TRĂNG LẦN THỨ VI NĂM 2018

 

 

 Vusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng