Thông báo Kết quả và dự kiến Lễ Tổng kết và Trao giải thưởng Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Sóc Trăng lần thứ VIII năm 2019

Ngày 05/7/2019, Ban Tổ chức và Hội đồng Giám khảo Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Sóc Trăng lần thứ VIII năm 2019 tổ chức họp đánh giá kết quả và dự kiến tổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi lần thứ VIII năm 2019, cụ thể như sau:

- Thời gian chính thức: lúc 8 giờ 00 phút, ngày 06/8/2019 (trước đây dự kiến 30/7/2019)

- Địa điểm: Trung tâm Văn Hóa Hội nghị tỉnh Sóc Trăng

(Ban Tổ chức sẽ có thư mời dự Lễ Tổng kết và trao giải thưởng gửi đến các tác giả đạt giải)

- Danh sách các mô hình, giải pháp đạt giải:

1

1 0001

1 0002

1 0003Vusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng