Về việc lấy ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tham gia xây dựng chính quyền tại kỳ họp lần thứ 14 của HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa IX

Thực hiện Công văn số 2005/MTTQ-BTT ngày 20/5/2019 của MTTQVN tỉnh Sóc Trăng về việc lấy ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tham gia xây dựng chính quyền tại kỳ họp lần thứ 14 của HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa IX.

Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Sóc Trăng đề các hội thành viên, hội viên của hội thành viên tổng hợp ý kiến, kiến nghị về các vấn đề xã hội quan tâm gửi về Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (số 2D, Phú Lợi, thành phố Sóc Trăng hoặc qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ) trước ngày 10/6/2019 để tổng hợp gửi về MTTQVN tỉnh Sóc Trăng tổng hợp ý kiến tham gia xây dựng chính quyền tại kỳ họp lần thứ 14 của HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa IX./.

 

Toàn văn Công số 2005/MTTQ-BTT ngày 20/5/2019 của MTTQVN

CV MTTQ lay y kien cu tri-1Vusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng