Thể lệ và biểu mẫu tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng lần thứ XI năm 2018-2019

Hoi thi lan thu XI 2018-2018

 

Thông báo 

Nhằm tạo điều kiện cho các tác giả có thêm thời gian chuẩn bị giải pháp dự thi, Ban tổ chưc Hội thi quyết định gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự thi đến ngày 30/9/2019./. 

 

Tải tài liệu tại đây:

Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng lần thứ XI (2018-2019)

Phiếu đăng ký dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng lần thứ XI (2018-2019)

Bản mô tả tóm tắt giải pháp dự Hội thi lần thứ XI (2018-2019)

 

 Vusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng