Về việc tham gia Chương trình “Khoa học và công nghệ phát triển nông nghiệp vùng Duyên hải Nam Trung bộ - Tây Nguyên năm 2018

Thực hiện Công văn số 1867/VP-VX ngày 08/5/2018 của Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng và Công văn số 295/SKHCN-QLKHCN ngày 15/5/2018 của Sở Khoa hoc và Công nghệ Sóc Trăng vê đăng ký tham gia Chương trình “Khoa học và công nghệ phát triển nông nghiệp vùng Duyên hải Nam Trung bộ-Tây Nguyên năm 2018” (Chương trình), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật xin giời thiệu tóm tắt nội dung Chương trình như sau:

Vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên là vùng có thế mạnh về ven biển để phát triển nông nghiệp và du lịch. Nông nghiệp của vùng đã có đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng, đất nước. Tuy nhiên, sự phát triển này chưa tương xứng với tiềm năng thực sự vốn có của vùng. Chương trình do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì và phối hợp với gần 30 cơ quan trung ương và địa phương tổ chức.

Mục đích Chương trình: giới thiệu các công nghệ, thiết bị, sản phẩm nông nghiệp và liên quan đến nông nghiệp, nhằm giao lưu chia sẽ, trao đổi kinh nghiệm, liên kết hợp tác giữa các nhà khoa học với các doanh nghiệp trong nước và quốc tế; để KH&CN thực sự gắn với quá trình sản xuất nông nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tăng thu nhập cho bà con nông dân.

Nội dung Chương trình:

Triển lãm giới thiệu, trưng bày, trình diễn các công nghệ, thiết bị và sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, liên quan đến nông nghiệp:Dự kiến với quy mô từ 300 – 400 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân Việt Nam, thuộc cách tỉnh, thành phố trong nước và doanh nghiệp nước ngoài đã đầu tư, nghiên cứu, ứng dụng KH&CN thành công.

Hội nghị “Ứng dụng KH&CN phục vụ nông nghiệp”:Nhằm giao lưu, chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm, quan hệ hợp tác giữa các nhà khoa học, nhà đầu tư cùng doanh nghiệp về những thành tựu ứng dụng KH&CN thành công.

“Kết nối đầu tư, chuyển giao công nghệ”:Liên kết viện nghiên cứu, trường đại học, với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân,… nhằm giúp đổi mới, chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Đồng thời, kết nối trực tiếp với những nhà cung ứng, chuyên giao uy tín và tư vấn để đơn vị tiếp cận được những chính sách ưu đãi phù hợp.

Khuyến nông “Nông nghiệp – Làng nghề”: Được tổ chức tại các trang trại, làng nghề, xí nghiệp, nhà máy,… nhằm quảng bá những mô hình canh tác, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân.

Thời gian tổ chức: từ ngày 28/6/2018 đến ngày 01/7/2018

Địa điểm: thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Đơn vị tổ chức: Trung tâm Nghiên cứu phát triển Thương hiệu Việt thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Các đơn vi, doanh nghiệp muốn tham gia Chương trình xin liên hiện hệ:

Trung tâm Nghiên cứu phát triển Thương hiệu Việt

Địa chỉ: số 08 Hoàng Minh Giám, phường 9, quận Phú Nhuận, Tp.HCM (số 26-27, Lầu 3, Tòa nhà Garden Gate)

Điện thoại: 028.22169711, 0988.320.730 (bà Hồ Thi Thu Hà)Vusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng