Về việc lấy ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tham gia xây dựng chính quyển tại kỳ họp lần thứ 11 của HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa IX

Thực hiện Công văn số 1693/MTTQ-BTT ngày 09/5/2018 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tham gia xây dựng chính quyển tại kỳ họp lần thứ 11 của HĐND tỉnh khóa IX.

Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh để nghị các Hội thành viên, Ủy viên Ban chấp hành, tri thức khoa học và công nghệ, nhân dân gửi ý kiến, kiến nghị về Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật để tổng hợp gửi về Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt tỉnh tổng hợp ý kiến tham gia xây dựng chính quyền tại kỳ họp lần thứ 11 của Hội Đồng nhân dân tỉnh khóa IX.

Nội dung tập trung quan ảnh: những vấn đề bức xúc trong xã hội được cử tri, nhân dân quan tâm; công tác tiếp công dân và cung cấp dịch vụ công của các sở, ngành, địa phương; vấn đề thnh tra, kiểm tra của cơ quan chức năng đối doanh nghiệp, công ty, hộ sản xuất, kinh doanh cá thể; các vấn đề về an sinh xã hội; giáo dục và đào tạo; chăm sóc và bảo hiểm y tế; vần đề an toàn về sinh thực phẩm; an toàn vệ sinh trong trồng trọt, chăn nuôi; việc quản lý và khai thác tài nguyên; về bảo vệ môi trường (thu gom, xử lý rác thải, nước thải sản xuất, nước thải sinh hoạt); vấn đề ngập nước; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội; vấn đề đảm bảo an toàn giao thông,….

Thời gian: ý kiến phản ảnh gửi về Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Sóc Trăng. Địa chỉ: số 2D, Phú Lợi, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng hoặc gửi qua hộp thư điện tử: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 31/5/2018.Vusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng