Thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận giải pháp dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng lần thứ X, năm 2016 - 2017

MỜI CÁC BẠN THAM GIA

“Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng”

Lần thứ X năm 2016-2017

 

CƠ QUAN TỔ CHỨC

Cơ quan chủ trì: UBND tỉnh Sóc Trăng

Cơ quan thường trực: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

Cơ quan liên tịch: Sở Khoa học  và Công nghệ - Liên đoàn Lao động tỉnh - Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Sóc Trăng.

ĐỀ TÀI VÀ LĨNH VỰC DỰ THI

Tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống, xây dựng nông thôn mới thuộc 06 nhóm lĩnh vực sau đây:

- Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, cơ khí, tự động hóa, chế tạo công cụ, dụng cụ

- Vật liệu, hóa chất, năng lượng, xây dựng và giao thông vận tải

- Nông, lâm. ngư nghiệp

- Y học, dược học, giáo dục và đào tạo

- Tài nguyên và môi trường, các lĩnh vực khác

ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI

Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đang làm việc và sinh sống trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có giải pháp sáng tạo kỹ thuật được tạo ra và áp dụng có hiệu quả tại tỉnh Sóc Trăng từ năm 2011 trở lại đây.

GIẢI THƯỞNG CẤP TỈNH

- 01 giải Đặc biệt:                                 15.000.000đ và Bằng khen của UBND tỉnh

- 06 giải Nhất, mỗi giải:                         12.000.000đ và Bằng khen của UBND tỉnh

- 12 giải Nhì, mỗi giải:                             9.000.000đ và Bằng khen của UBND tỉnh

- 18 giải Ba, mỗi giải:                              7.000.000đ và Bằng khen của UBND tỉnh

- 24 giải Khuyến khích, mỗi giải:             3.000.000đ và Giấy khen của Ban Tổ chức.

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

- Thời gian nhận hồ sơ Hội thi: đến ngày 31/10/2017

- Nơi nhận hồ sơ: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Sóc Trăng

                Số 2D, Phú lợi,thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

             Điện thoại: 0299 3624848, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                       

 BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

 

Biểu mẫu:

 

Phiếu đăng ký dự thi STKT tỉnh Sóc Trăng lần thứ X, 2016-2017

Bản mô tả giải pháp dự thi STKT tỉnh Sóc Trăng lần thứ X, 2016-2017

Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng lần thứ X, năm 2016-2017

 

Tham khảo thêm:

Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 14 năm 2016-2017

 Vusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng