Họp Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ IV năm 2014-2015

Sáng ngày 22/10/2015, Tại hội trường Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng tổ cuộc họp đánh giá công tác tổ chức thời gian qua và bàn kế hoạch tổ chức chấm thi, công bố kết quả trong thời gian tới.

Trước đó, chiều ngày 21/10/2015, ông Lâm Văn Mẫn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Hội thi đã có cuộc hội ý cùng các Phó Trưởng ban Tổ chức và cơ quan thường trực Hội thi để xem xét và cho ý kiến chỉ đạo.

20151022 090002

Tại cuộc họp, ông Hứa Chu Khem, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Phó Trưởng ban thường trực, báo cáo tóm tắt quá trình tổ chức và tiếp nhận các giải pháp dự thi, dự thảo quy chế chấm thi, dự kiến thành viên Hội đồng giám khảo, thời gian chấm thi và thời điểm tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải thưởng.

Các thành viên Ban Tổ chức đóng góp nhiều ý kiến thiết thực trong xếp lĩnh vực các giải pháp dự thị, về quy chế và phương pháp chấm thi và đề xuất các thành viên Hội đồng giám khảo,...

Theo Thể lệ Hội thi, việc chấm thi được tiến hành qua 2 vòng sơ khảo và chung khảo. Tại vòng sơ khảo, Hội đồng giám khảo tổ chức khảo sát, đánh giá thực địa một số mô hình giải pháp dự thi và chấm điểm dựa trên thuyết minh giải pháp dự thi. Vòng chung khảo có sự tham gia trình bày của các tác giả giải pháp và dự kiến diễn ra từ ngày 23 đến 27/11/2015. Tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải thưởng vào trung tuần tháng 12-2015.Vusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng