Đồng chí Lâm Văn Mẫn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động Hội thi STKT tỉnh Sóc Trăng lần thứ IX (2014-2015)

Thưa toàn thể quý đại biểu !

Trước hết, thay mặt UBND tỉnh và Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cùng toàn thể quý đại biểu về dự lễ phát động Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng lần thứ IX năm 2014 - 2015.

IMG 0637

Thưa các quý đại biểu !

Trong những năm qua, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng đã tạo ra phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh nhà. Có nhiều giải pháp kỹ thuật được ứng dụng hiệu quả vào thực tế sản xuất và đời sống, chủ yếu là các giải pháp thuộc lĩnh vực nông nghiệp và y tế.

Qua 8 lần tổ chức, thông qua các giải pháp dự thi tôi nhận thấy nó không đồng đều trên các lĩnh vực, tập trung nhiều vào lĩnh vực nông nghiệp, y tế. Nội dung này đúng với định hướng chỉ đạo của tỉnh ta, đúng với thực tế phát triển kinh tế - xã hội, tiềm năng thế mạnh của tỉnh. Đối với các lĩnh vực khác, là cơ hội để các đối tượng ở các sở, ban, ngành khác tham gia. Chúng tôi nhận thấy có nhiều nhóm giải pháp rất quan trọng, đóng góp nhiều trong sản xuất và đời sống như vấn đề cơ khí, tự động hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, công nghệ thông tin,... Đây là những lĩnh vực luôn phát triển, rất cần có sự đi đầu của khoa học và công nghệ cần được cập nhật, cải tiến liên tục. Đây là những lĩnh vực còn hạn chế trong các kỳ triển khai hội thi vừa qua. Không chi có các sở, ngành, đơn vị nhà nước tham gia hội thi, mà các thành phần khác cũng tham gia được, như lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông thì học sinh, sinh viên cũng có thể tham gia được.

Một số ngành nghề đòi hỏi ứng dụng công nghệ cao, công nhân có tay nghề giỏi hiện diện trong các doanh nghiệp, kể cả nông dân sản xuất giỏi nhưng đăng ký tham gia. Có nhiều nguyên nhân, có thể do công tác phát động, công tác tổ chức triển khai chưa đến nơi, đến chốn, nên bà con nông dân, công nhân lành nghề, các doanh nghiệp chưa tích cực tham gia hội thi. Đề nghị Ban Tổ chức, thường trực là cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh, các thành viên Ban Tổ chức, các cơ quan truyền thông có giải pháp tuyên truyền  một cách rộng rãi và đầy đủ để các đối tượng trên có thể tham gia.

Trong hội thi lần này, tôi đề nghị Ban Tổ chức, các đồng chí tham dự hội nghị hôm nay quan tâm hơn nữa để hội thi lần này có kết quả cao hơn, thực sự đây là nơi thể hiện tài năng, trí tuệ, khơi nguồn sáng tạo các các tầng lớp trí thức, người lao động, học sinh, sinh viên trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Trước hết, các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thị, thành phố, các trường trong ngành giáo dục, y tế,...quan tâm thêm vấn đề sau:

Trước hết, về quan điểm, chúng tôi đề nghị cần tiếp tục nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến trong tất cả các đối tượng công chức, viên chức, nhân dân tại các địa phương nhận thức sâu sắc, đầy đủ và có việc làm thiết thực để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ. Coi sự sáng tạo khoa học và công nghệ là nguồn lực quan trọng, nguồn lực có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương cũng như các ngành, các đơn vị. Phối hợp tốt phương pháp triển khai giữa các ngành, các địa phương, các cơ quan, đơn vị, các phương tiện truyền thông trong công tác tuyên truyền. Ngay sau buổi phát động này, tổ chức phát động trong các sở, ngành mình, địa phương mình. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, huy động sự tham gia để thu hút sự sáng tạo, có giải pháp khuyến khích, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tìm tòi, sáng tạo giải pháp khoa học và công nghệ có khả năng nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa trên địa tỉnh. Quan tâm phát động, kêu gọi đến hội nông dân, hội phụ nữ.

Thứ hai, các giải pháp tham gia dù đoạt giải hay không cũng cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện để các giải pháp này phục vụ tốt hơn trong đời sống, sản xuất. Tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, thiết thực phục vụ các công trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có người tham gia hội thi quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để các giải pháp tiếp tục hoàn thiện hơn.

Thứ ba, các thành viên trong Ban Tổ chức đại diện cho các ngành, là cầu nối để tăng cường phối hợp tuyên truyền sâu rộng cuộc thi. Các cơ quan thông tin đại chúng nghiên cứu mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền từ công tác phát động, công tác tổ chức, các giải pháp ứng dụng trong thực tế. Tăng cường xuống cơ sở, xuống địa bàn sản xuất để làm các chuyên mục để giới thiệu, tuyên truyền đánh động các cơ quan chức năng quan tâm hơn nữa và có trách nhiệm hỗ trợ.

Để khoa học, công nghệ thực sự là động lực thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh nhà; tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được trong Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh các lần trước, thay mặt UBND tỉnh, tôi kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các địa phương và nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia hưởng ứng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng lần thứ IX năm 2014-2015. Mong rằng, Hội thi năm nay sẽ nhận được nhiều giải pháp độc đáo, sáng tạo, hữu ích phục vụ thiết thực sản xuất và đời sống.

Kính chúc quý vị đại biểu sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt !

Chúc Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng lần thứ IX thành công tốt đẹp!

 Vusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng