HỌP BAN TỔ CHỨC HỘI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH SÓC TRĂNG Lần thứ IX/2014-2015

Ngày 23/10/2014, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng (Hội thi) đã tổ chức cuộc họp bàn bạc các nội dung triển khai Hội thi lần thứ IX năm 2014-2015. Đây là cuộc họp đầu tiên sau khi được cơ quan có thẩm quyền ban hành quy chế tổ chức, phê duyệt kinh phí và thống nhất cơ cấu giải thưởng,… của Hội thi lần thứ IX/2014-2015.

IMG 0905

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Tổ chức đóng góp ý kiến cho dự thảo Thể lệ Hội thi lần thứ IX/2014-2015, trong đó nêu rõ mục đích, ý nghĩa của Hội thi, điều kiện và đối tượng dự thi, quy định tiêu chí đánh giá giải pháp dự thi và thời gian nộp giải pháp dự thi, kế hoạch chấm thi và công bố kết quả,….

Hội thi năm nay sẽ tiếp nhận các giải pháp thuộc 6 nhóm lĩnh vực như sau: (1) Công nghệ thông tin, điện tử; viễn thông; (2) Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, cơ khí tự động hóa, chế tạo công cụ, dụng cụ; (3) Vật liệu, hóa chất, năng lượng, xây dựng và giao thông vận tải; (4) Nông, lâm, ngư nghiệp; (5) Y dược, giáo dục và đào tạo; (6) Tài nguyên và môi trường.

Cơ cấu tổng số có 61 giải thưởng gồm:

- 1 giải Đặc biệt:                       15.000.000đ và Bằng khen của UBND tỉnh

- 6 giải Nhất, mỗi giải:               12.000.000đ và Giấy khen của Ban Tổ chức

- 12 giải Nhì, mỗi giải:                 9.000.000đ và Giấy khen của Ban Tổ chức

- 18 giải Ba, mỗi giải:                   7.000.000đ và Giấy khen của Ban Tổ chức

- 24 giải Khuyến khích, mỗi giải:   3.000.000đ và Giấy khen của Ban Tổ chức

Ban Tổ chức dự kiến sẽ tổ chức lễ phát động Hội thi lần thứ IX năm 2014 -2015 vào tháng 11/2014 với khoảng 150 đại biểu mời tham dự./.

Thu NgaVusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng