Tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng lần thứ VIII năm 2012-2013

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Sóc Trăng được UBND tỉnh giao cho chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ VIII năm 2012-2013 (Hội thi).

Hội thi nhằm thúc đẩy phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật của công nhân, viên chức, nhân dân lao động, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật hữu ích vào sản xuất và đời sống, giúp nâng cao trình độ kỹ thuật của các lực lượng sản xuất trong tỉnh.

Hội thi được phát động từ tháng 7/2012 với hơn 70 đại biểu đến từ các sở, ngành, UBND các huyện, thị, thành, các Hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật. Tại Lễ Phát động Hội thi, Ban Tổ chức đã triển khai Thể lệ Hội thi,hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thủ tục, hồ sơ đăng ký giải pháp tham dự Hội thi và các nội dung có liên quan. Bên cạnh đó, thông tin Hội thi còn được tuyên truyền rộng rãi bằng các hình thức như phát tờ rơi, pano, đăng tải trên Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và xây dựng tiểu mục Hội thi Sáng tạo kỹ Thuật trên trang thông tin điện tử của tỉnh (www.soctrang.gov.vn).

Nhằm đảm bảo tính khách quan, trung thực và chính xác của Hội thi, Ban Tổ chức đã thành lập Hội đồng Giám khảo đánh giá các giải pháp dự thi dựa trên cơ sở đề cử, giới thiệu các nhà quản lý, nhà khoa học và chuyên viên có kinh nghiệm thuộc các lĩnh vực dự thi từ các Sở, ngành, các tổ chức khoa học và công nghệ trong tỉnh.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức còn thành lập Ban Thư ký, ban hành Quy chế chấm điểm và xây dựng thang điểm làm cơ sở cho Hội đồng Giám khảo chấm điểm các giải pháp dự thi; trao đổi với Sở Nội vụ thống nhất về mức thưởng, cơ cấu các giải thưởng trong tổ chức Hội thi.

Sau 12 tháng phát động Hội thi, Ban Tổ chức đã tiếp nhận được 19 giải pháp của 40 tác giả/đồng tác giả từ nhiều lĩnh vực như: nông nghiệp, thủy sản, y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường, công nghệ thông tin, chế tạo công cụ và một số lĩnh vực khác.

Các giải pháp dự thi trãi qua 02 vòng đánh giá: sơ khảo và chung khảo. Bằng tất cả sự nhiệt tình, khách quan và công tâm, Hội đồng Giám khảo đã chọn, đề xuất và được Ban Tổ chức công nhận 17 giải pháp đoạt giải, trong đó có 03 giải Nhì, 03 giải Ba và 11 giải Khuyến khích. 

Hoi thi 2012-2

 Tác giả trình bày giải pháp tại vòng Chung khảo

(1) Giải pháp “Xây dựng cánh đồng mẫu ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới gắn với tổ chức liên kết sản xuất giữa nông dân và doanh nghiệp” đã giúp các nhà nông am hiểu và mạnh dạng ứng dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật; liên kết trong sản xuất, giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; nâng cao chất lượng và giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả chi phí sản xuất lên 20%, nông sản được doanh nghiệp bao tiêu. Mô hình này đã được nhân rộng nhanh trong tỉnh, từ 20 ha trong vụ Hè thu năm 2010 đã tăng lên gần 12.000 ha trong vụ Hè thu năm 2013.

(2) Giải pháp “Phân tích tồn dư kháng sinh trong các lô hàng thủy sản xuất khẩu bằng kỹ thuật cực phổ sóng vuông quét nhanh trên cực giọt chậm”: là phương pháp phân tích mới, được công bố trên tạp chí chuyên ngành quốc tế, ứng dụng để phân tích định lượng erthromycin trên đối tượng thủy sản, rút ngắn thời gian phân tích, tiết kiệm chi phí và là phương tiện cho các doanh nghiệp kiểm soát dư lượng kháng sinh trong thủy sản ngay trong quá trình nuôi, nâng cao chất lượng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam.  

Đây cũng chính là 02 giải pháp đã được Ban Tổ chức xét chọn tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc.

Hoi thi 2012-1

 

Ông Hứa Chu Khem, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội thi trao giải nhì cho các tác giả đoạt giải

Tại Lễ Tổng kết Hội thi, Ban Tổ chức đã tôn vinh kết quả sáng tạo, trao giấy khen và tiền thưởng cho các tác giả đoạt giải, đồng thời kêu gọi mọi người tiếp tục phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động và sản xuất, kêu gọi các cơ quan, các tổ chức đoàn thể, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh quan tâm và chủ động hơn nữa trong công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia Hội thi nhằm góp phần thúc đẩy lao động sáng tạo thật sự trở thành phong trào sâu rộng trong nhân dân; có biện pháp hỗ trợ các tác giả ứng dụng hiệu quả các giải pháp vào sản xuất và đời sống.

                                                                                                      Võ Thị Thu Nga

                                                 

 

 

 

 Vusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng