Giải pháp “Sử phẩm chế phẩm vi sinh xử lý rác thải sinh hoạt thành phân bón hữu cơ”

Giải pháp đoạt giải khuyến khích Hội thi STKT tỉnh Sóc Trăng lần thứ VIII/2012-2013

- Tóm tắt giải pháp

Cùng với sự phát triển kinh tế, lượng rác thải nông nghiệp ngày càng nhiều, tuy nhiên ở vùng nông thôn chưa có hệ thống thu gom và xử lý rác thải. Trong khi đó các loại chất thải như rác thải hữu cơ, phế phẩm nông nghiệp, chất thải trong chăn nuôi,... có thể dùng làm phân bón rất tốt cho cây trồng. Giải pháp là một trong những biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường, đồng thời tạo ra lượng phân bón hữu ích trong trồng trọt.

Xu ly rac 1

- Mục đích

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho các em học sinh thông qua những việc làm cụ thể và hiệu quả như tự tay thu gom, xử lý rác hữu cơ thành phân bón hữu cơ bằng chế phẩm sinh học, sau đó sử dụng phân hữu cơ thu được bón cho chính vườn rau của mình và của trường. Qua đó, rèn luyện học sinh tinh thần yêu lao động thông qua thành quả lao động của chính mình, đồng thời khơi dậy phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân trong khu vực.

Xu ly rac 2

- Khả năng ứng dụng

Hầu hết các vùng nông thôn hiện nay chưa có bãi tập kết và xử lý rác, công dụng của chế phẩm sinh học phục vụ cây trồng đã được khẳng định. Do vậy, giải pháp này có thể nhân rộng thành phong trào trong nhà trường, trong công tác thanh niên và trong khu dân cư vùng nông thôn.

Xu ly rac 3

- Hiệu quả giải pháp

Giải pháp giúp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới; đồng thời tạo ra một lượng phân hữu cơ hữu ích cho cây trồng, tăng độ phì nhiêu và cân bằng hệ sinh thái trong môi trường đất, tăng hiệu quả kinh tế cho người sản xuất.

Xu ly rac 4

- Tác giả: NGUYỄN NGỌC HẢI

- Địa chỉ liên hệ: Trường THPT An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

- Điện thoại: 0917 653 738

 Vusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng