HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN TỈNH SÓC TRĂNG

- Tên Hội ở Trung ương
Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam
- Quyết định thành lập Quyết định số 445/QĐTC-CTUBND, ngày 20/9/2010 của Chủ Tịch UBND tỉnh Sóc Trăng
- Địa chỉ Số 2D, Phú lợi, phường 2, thành phố Sóc Trăng
- Điện thoại 0793 821888
- Fax 0793 612888
- Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Tổng số hội viên 2.955 (tháng 6/2013)
- Nhiệm kỳ đại hội 2014-2019

- Lãnh đạo Hội:

+ Chủ tịch:                 Nguyễn Đại Lượng

+ Phó Chủ tịch:          Nguyễn Thanh Cần

                                   Nguyễn Ngọc sương

+ Tổng thư ký:          Nguyễn Thanh Cần

- Tôn chỉ mục đích Huy động tiềm năng của xã hội, các tổ chức và cá nhân có lòng hảo tâm giúp đỡ nạn nhân da cam vượt qua khó khăn, hòa nhập cộng động
- Chức năng, nhiệm vụ chính

Chức năng:

Tập hợp, đoàn kết, động viên nạn nhân chất độc da cam khắc phục khó khăn, phát huy khả năng các hoạt động xã hội, hòa nhập cộng đồng, chấp hành pháp luật nhà nước

Nhiệm vụ:

- Vận động các tầng lớp xã hội phát huy truyền thống của dân tộc "Thương người như thể thương thân", đùm bọc, thương yêu, giúp đỡ nhau về mặt tinh thần, vật chất nhằm vượt qua những đau đớn về thể xác.

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các nân nhân chất độc da cam Việt Nam

- Đại diện cho các nạn nhân chất độc da cam tỉnh Sóc Trăng trong quan hệ với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước đấu tranh vì quyền lợi chính đáng của các nạn nhân chất độc da cam.


Vusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng