Phát triển ĐBSCL: Cần có Quy hoạch tổng thể và cơ chế điều phối hiệu quả

Sáng nay 18/6/2019, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã chủ trì phiên thảo luận diễn đàn chuyên đề “Công tác quy hoạch, cơ chế điều phối vùng và thu hút vốn đầu tư cho đồng bằng sông Cửu Long”. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Diễn đàn ĐBSCL năm 2019, được tổ chức sáng nay tại TP.HCM.

Toàn cảnh buổi Hội thảo

Phát biểu đề dẫn tại phiên thảo luận, Ông Nguyễn Chí Dũng đề nghị các đại biểu tập trung xác định rõ những thách thức mà ĐBSCL sẽ đối mặt trong thời gian tới, ĐBSCL sẽ phát triển theo hướng nào, đề xuất các giải pháp, quyết sách tập trung vào giải pháp quy hoạch, thu hút vốn đầu tư và chích sách điều phối vùng.

Theo Bộ trưởng Dũng, với cơ chế như hiện nay thì rất khó cho vấn đề điều phối vùng và thu hút vốn đầu tư vào ĐBSCL; cần xác định vai trò, mối quan hệ phối hợp giữa các tỉnh ĐBSCL, và giữa ĐBSCl với TPHCM, vùng trọng điểm phía Nam. Trên cơ sở đó, nghiên cứu xây dựng cơ chế điều phối hữu hiệu để vận hành, phát huy hiệu quả

Về thách thức, nhiều đại biểu chỉ ra rằng, ĐBSCL là nhóm thuộc 5 đồng bằng trên thế giới có khả năng bị ảnh hưởng nặng của BĐKH và NBD. Trong những năm tới, sự xâm nhập mặn, nắng nóng và hạn hán sẽ ảnh hưởng rất lớn đến vùng đất này, đã và đang ảnh hường trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, và việc thực hiện mục tiêu phát triên bền vững trở nên khó khăn hơn.

Để ứng phó với những thách thức trên, cần có những giải pháp tổng hợp, căn cơ; kết nối từ quy hoạch quốc gia đến quy hoạch vùng và tới từng địa phương. Một số vấn đề cần làm rõ như: Một là, xây dựng cơ chế, chính sách liên kết vùng, xác định ưu tiên liên kết một số lĩnh vực trọng tâm, tìm nguồn lực tài chính thực hiện liên kết... Hai là, phải xây dựng được ngay danh mục các chương trình, dự án thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP để đưa vào kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; Ba là, Chính phủ ưu tiên đầu tư phát triền hạ tầng cho vùng ĐBSCL, bên cạnh đó, cần có chính sách thu hút các nhà đầu tư, nhất là đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực hạ tầng giao thông; Thứ tư là, phải xây dựng, ban hành sớm Quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050; Thứ năm là, trong các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh, phải thực hiện lồng ghép nội dung liên kết vùng và biến đổi khí hậu vào trheo hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương

Nhiều đại biểu cho rằng, vùng ĐBSCL là khu vực thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư quốc tế, vì vậy quy hoạch và cơ chế là những vấn đề cốt lỏi để thúc đẩy các nguồn vốn đầu tư, đặc biệt là các nguồn vốn không hoàn lại cho ĐBSCL.

Trong thời gian tới, Bộ Kế hoạch và đầu tư cùng các cơ quan, tổ chức có liên quan sẽ sớm nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế tài chính riêng cho vùng ĐBSCL giai đoạn 2021 – 2025 cũng như xây dựng cơ chế chính sách và điều phối vùng.

Theo ông Ousmane Dione, Giám đốc Ngân hàng Quốc gia Thế giới tại Việt Nam khẳng định: Quy hoạch, điều phối và tài chính là ba vấn đề quan trọng đối với ĐBSCL và có mối liên kết chặt chẽ. Đây cũng là những chủ đề mà Ngân hàng Thế giới (WB), cùng phối hợp chặt chẽ với DFAT và các đối tác phát triển khác như Đức và Hà Lan, tích cực tham gia và cam kết sẽ vẫn tiếp tục hỗ trợ.

Cũng theo ông Ousmane Dione, quy hoạch vùng ĐBSCL là một bước đột phá, cơ hội mà chính nó đã tạo ra để biến sự chuyển đổi mô hình phát triển thành hiện thực. Nó cũng cho phép vùng ĐBSCL chuyển từ tình trạng có quá nhiều quy hoạch ngành phân tán và mâu thuẫn sang xây dựng một bản quy hoạch thống nhất, giúp định hướng phát triển cho vùng và xác định các đầu tư ưu tiên.

Quá trình xây dựng quy hoạch phải có sự tham gia, phối hợp chặt chẽ giữa các tỉnh ĐBSCL, bộ ngành trung ương, các bên liên quan tại địa phương, khu vực tư nhân, và các chuyên gia trong ngành. Sự hợp tác này đảm bảo rằng việc xây dựng quy hoạch vùng sẽ suy xét đến tất cả các yếu tố quan trọng cần chú ý và có liên quan.

Xây dựng cơ chế tổ chức hiệu quả để điều phối vùng, có thẩm quyền huy động vốn (nhà nước và các nguồn khác) để thực hiện các dự án đầu tư ưu tiên trong vùng; cơ cấu thể chế đảm bảo các bên liên quan giám sát quá trình thực hiện Quy hoạch vùng ĐBSCL.

LHHST (Theo VTV1)Vusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng