Trí thông minh cảm xúc

Trí thông minh của con người được đánh giá từ lâu là rất quan trọng cho sự thăng tiến cá nhân.

Mức độ thông minh khác nhau tùy người, và từ đầu những năm 1900 người ta đã lập hệ thống đánh giá trí thông minh IQ (Intelligence Quotient). Tuy nhiên, theo đà tiến của khoa học, công nghệ, thế giới ngày càng phẳng, dân số ngày càng đông, xã hội đòi hỏi tính tương tác của các thành viên càng nhiều. Không chỉ là trí thông minh cá nhân, mà năng lực kết nối trong xã hội, năng lực làm việc nhóm, làm việc mạng giúp vào sự thành công cá nhân và phát triển cộng đồng. Do đó mà khái niệm về “trí thông minh cảm xúc” được nghiên cứu, phát triển, trở thành một ngành học được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực hoạt động xã hội như tiếp thị, lãnh đạo, giáo dục...

Trong giáo dục, khuynh hướng dạy và học theo hướng phát triển tính cộng đồng và cảm xúc ngày càng được ủng hộ. Những năm gần đây, phương pháp Social Emotional Learning (SEL) được phát triển rộng rãi, tên của phương pháp này được tôi tạm dịch ra là “dạy và học phát triển tính cộng đồng và cảm xúc”.

Mục tiêu của phương pháp là người học (trẻ em và người lớn) tiếp thu được và áp dụng hữu hiệu kiến thức, tác phong, kỹ năng cần thiết để hiểu và kiểm soát cảm xúc, đặt ra mục tiêu có thể đạt, có cảm xúc và cư xử thiện lành với người khác, lập và phát triển các mối quan hệ xã hội tích cực, và đưa ra những quyết định có tinh thần trách nhiệm.

Phương pháp nhắm tới việc hình thành và phát triển các năng lực:

1) Tự biết, tự hiểu mình là con người như thế nào, cảm xúc ra sao, tư duy như thế nào, giá trị bản thân và tương tác với xã hội ra sao. Nói chung là biết mình mạnh, yếu điểm nào, mình có thể làm gì, mình muốn gì... Điều này khiến một người tự tin, lạc quan, tinh thần vững vàng.

2) Tự quản lý, tự kiểm soát cảm xúc, tư tưởng, thói quen trong những hoàn cảnh sống khác nhau; tự kiểm soát áp lực và động lực của mình. Từ đó thiết lập các mục tiêu chiến lược khả thi cho cuộc sống.

3) Nhận thức xã hội, giúp quan tâm và có thiện cảm với người khác, kể cả người có môi trường sống hay văn hóa khác mình. Giúp hiểu các quy chuẩn xã hội và chủng tộc ảnh hưởng ra sao trên hành vi. Và giúp biết và dùng hiệu quả các nguồn lực cùng sự hỗ trợ của gia đình, trường học, cộng đồng...

4) Kỹ năng giao tiếp để thiết lập và duy trì các mối liên hệ lành mạnh, bổ ích với cá nhân và tập thể. Có năng lực diễn tả, lắng nghe, hợp tác, biết kháng lại những áp lực xã hội không thích hợp, thương thảo sự bất đồng một cách xây dựng. Biết giúp đỡ và tìm kiếm sự giúp đỡ...

5) Quyết định với tinh thần trách nhiệm. Nghĩa là năng lực chọn lựa một giải pháp cho hành vi của mình hay giao tiếp xã hội dựa trên chuẩn mực chung của xã hội, của chủng tộc, dựa trên độ an toàn chuẩn mực. Nghĩa là quan tâm tới những hệ quả đối với cuộc sống an toàn, hạnh phúc của xã hội và của cá nhân.

Hàng trăm nghiên cứu về kết quả học tập của phương pháp dạy và học này đã được tiến hành trên nhiều cách tiếp cận khác nhau, từ tâm lý học, thần kinh học, xã hội học, cho tới tìm việc làm khi ra trường, năng lực tổ chức, lãnh đạo, làm kinh tế... Tất cả đều cho thấy kết quả rất tốt đẹp của phương pháp nói trên đối với sự thành công cá nhân cùng sự phát triển cộng đồng, xã hội.

Phương pháp dạy và học phát triển tính cộng đồng và cảm xúc nhấn mạnh rằng yếu tố rất quan trọng, không thể không có, của phương pháp giáo dục này là: môi trường giáo dục phải tạo mọi điều kiện cho học sinh học tập tự do, và mọi yếu tố bạo lực hoặc đe dọa phải bị bãi bỏ và ngăn ngừa.

Ngoài ra, yếu tố dưới đây cũng rất quan trọng: môi trường giáo dục phải được ngập tràn không khí tôn trọng, thương yêu, chăm sóc lẫn nhau. Không được có bất kỳ biểu hiện nào của sự bất bình đẳng giữa các học sinh, cho dù vì bất kỳ lý do nào.

Trên các trang về giáo dục, trong các bài về giáo dục, đã xuất hiện nhiều ý kiến đặt câu hỏi nền giáo dục Việt Nam sẽ đào tạo những con người tự do hay con người công cụ, những con người văn hóa cao thượng hay con người khiếm khuyết, những con người biết quan tâm tới cộng đồng, xã hội hay con người ích kỷ, những con người nhân ái, bao dung hay con người độc ác, hận thù...

Con đường mà nền giáo dục nước nhà đang chọn đi sẽ dẫn thế hệ trẻ, chính là tương lai đất nước, đi về đâu?

Lê Học Lãnh Vân/TBKTSGVusta

 Vifotec

Logo Hoi thi STKT - web

Logo Cuoc thi 2017-web

Logo-bao-ve-nguoi-tieu-dung

Hội Bảo vệ Quyền lợi Người Tiêu dùng tỉnh Sóc Trăng