Details for Quyết định số 48-QĐ/TW ngày 07/11/2011 của Ban Bí thư về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, các đảng đoàn, ban cán sự đảng có liên quan

PropertyValue
Name:Quyết định số 48-QĐ/TW ngày 07/11/2011 của Ban Bí thư về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, các đảng đoàn, ban cán sự đảng có liên quan
Description:
Filename:Quy che phoi hop Dang doan LHHVN - Tinh uy.pdf
Filesize: 1.96 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Creator:tmthanh
Created On: 09/15/2014 15:14
Viewers:Everybody
Maintained by:tmthanh
Hits:710 Hits
Last updated on: 09/15/2014 15:26
Homepage:
CRC Checksum:
MD5 Checksum: