Details for Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Về xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

PropertyValue
Name:Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Về xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Description:
Filename:Nghi quyet 27 Ban chap hanh TW (khoa X) ve xay dung doi ngu tri thuc Vien Nam.pdf
Filesize: 9.87 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Creator:tmthanh
Created On: 09/15/2014 14:51
Viewers:Everybody
Maintained by:tmthanh
Hits:842 Hits
Last updated on: 09/15/2014 14:54
Homepage:
CRC Checksum:
MD5 Checksum: