Details for Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 11/11/1998 của Bộ Chính trị Về đẩy mạnh hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

PropertyValue
Name:Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 11/11/1998 của Bộ Chính trị Về đẩy mạnh hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Description:
Filename:Chi thi 45_1998 cua Bo Chinh Tri ve day manh hoat dong cua LHHVN.pdf
Filesize: 132.81 kB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Creator:tmthanh
Created On: 09/15/2014 14:49
Viewers:Everybody
Maintained by:tmthanh
Hits:786 Hits
Last updated on: 09/15/2014 14:51
Homepage:
CRC Checksum:
MD5 Checksum: